Tävling

JKA CUP LUND 

November 2020 / 2021

 

 

Inbjudan och Anmälan

Villkor för deltagande:

Kata:
För kata gäller det att kunna alla kata till sin bältesgrad.
Brunt bälte måste kunna Heian 1-5 och Tekki Shodan.
Brunt bälte 1-2 kyu ska dessutom kunna Bassai Dai.
Öppen klass ska dessutom kunna Kanku Dai. De fyra sista i finalen gör fri kata.

Kumite:
Gohon-kumite för 10-11år 9-7kyu. Gyaku-zuki kontring endast på sista.
Ippon-kumite för 10-11år 6kyu – uppåt. Oi-zuki jodan och chudan + mae-geri.
I kumite gäller för alla klasser vita knogskydd, typ ”Point” och tandskydd, inga benskydd.

Återkval:
Barnklasserna (8-15 år).

I ju-kumite gäller de nya obligatoriska skydden för barn. Barn från 8-15 ska ha vita/röda
knogskydd samt benskydd. Se bifogad information!

Startavgifter:

Avgift för barn är 150 kr/klass.
För 16 år och vuxna kostar det 200kr/klass. OBS! 16-17 år får även delta i vuxenklasserna.
Avgiften kan betalas i förväg genom swish eller till PG-konto. Avgiften kan också betalas klubbvis på morgonen på tävlingsdagen. Jämna pengar tack!

Anmälan

OBS! Anmälan skickas in via e-post.
Anmälan tillhanda senast lördagen den 29 oktober 2018.
Anmälan skickas till Miroslav Unic, e-post miro.unic@comhem.se

Vid frågor kontakta Tomas Lindgren på kingen50@gmail.com eller 070-573 20 20.

OBS: 17.00 - 18:00 Tävlingsträning. Kumite fokus på barn/ungdomar (jämna veckor) och kata för barn/ungdomar/ vuxna (udda veckor)
Klubben betalar startavgifterna till tävlingar för dom som aktivt deltar i tävlingsträningen

För datum och anmälan till andra JKA tävlingar, se tävlingsidan på JKA's hemsida:

JKA Tävlingar 2021

Inställt 2020 och 2021, pga Covid 19