top of page

Nutida karate är en modern träningsform!

Karaten är  genomsyrad av traditionella ideal. Lunds Karateklubb har medlemmar i alla åldrar, av båda könen och med skiftande träningsmål. Att träna stridskonsten karate innebär allsidig motion, men också självförsvar och en möjlighet till tävling för dem som vill. Oavsett individuellt utgångsläge förbättras styrka, smidighet, kondition och mentala färdigheter -  som koncentrationsförmåga och stresshantering.

Kihon, Kata & Kumite

Karate utgörs av de tre komponenterna kihon, kata och kumite. Kihon, som är grundtekniker, är en förutsättning för kata och kumite. Kata är en serie förutbestämda rörelser, och kumite innebär kamp. Dessa tre delar är alla lika viktiga i karateträningen. Kime, dvs kraft och fokus, är ett nyckelord och finns alltid i centrum för vår stil - Shotokan.

shotokan-tiger.gif

Kihon

Kihon är karatens grundträning. Den består av slag, sparkar och blockeringar. Hela kroppen måste koordineras om teknikerna ska bli effektiva och kraftfulla. För att uppnå karatens explosivitet och styrka är kihon en viktig grund, som karatekan – karateutövaren – ständigt återkommer till. Kroppen lär sig minnas rörelserna och utövaren koncentrerar sig på att ständigt förfina dem. I takt med karatekans utveckling blir också kombinationerna svårare.

Kata

En kata är en kombination av ett visst antal förutbestämda rörelser. Defensiva och offensiva tekniker kombineras och genom katan simuleras ett försvar mot en eller flera tänkta motståndare. Katan är på så vis ett mönster, i vilket karatekan startar från en punkt och efter att ha förflyttat sig åt olika håll kommer tillbaka till samma punkt. Förutom fokuseringen på kime – muskelspänning – och samordning av tekniker utgör genomförandets rytm en viktig beståndsdel i katan. Gichin Funakoshi tog med sig 15 kator till Japan 1922 och sedan dess har 11 till inkluderats i shotokankarate. Man kan hitta mer Kata information med videolänkar här.

Kumite

Kumite är sparring eller fighting med en motståndare. Kumiten kan vara fri fighting, kallad Jiyu kumite, men kan också ske i form av förutbestämda grundtekniker, som i Ippon kumite. I den fria kumiten bär karatekan med sig vad hon eller han har lärt sig i kihon och kata, för att i en självförsvars- eller tävlingssituation kunna agera reflexmässigt. Snabbhet, kime och kontroll är hörnstenar. Lätt kontakt mot kroppen, så kallad ”skin touch” är tillåten, men rörelserna måste vara välkontrollerade och mot ansiktet eftersträvas en fullständig kontroll, dvs slaget kommer mycket nära utan att träffa.

För mer information om karate gå till: https://www.jka.or.jp/en/about-jka/philosophy/

bottom of page